Спеціальності

Умови вступу

Європейські можливості

Університет

Вартість

Питання

Пошук на сайті

ОДНА З НАЙБІЛЬШ ПРЕСТИЖНИХ І ЗАТРЕБУВАНИХ ПРАЦЕДАВЦЯМИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПОЛІТОЛОГІЯ»


ПОЛІТОЛОГІЯ
– сучасна перспективна спеціальність. Політолог – це фахівець із вивчення сфери політичних відносин, який може працювати експертом, консультантом в осередках політичних партій, громадських рухів та організацій, науковим співробітником у науково-дослідних інститутах, установах та центрах, коментатором та оглядачем з політичних проблем у друкованих та електронних ЗМІ, фахівцем із соціально-політичних питань та зв’язків з громадськістю в органах державної влади та місцевого самоврядування, помічником та консультантом із суспільно-політичних питань народних депутатів України, голів державних адміністрацій, керівників політичних партій, викладачем суспільно-політичних дисциплін у школах, коледжах, ліцеях та гімназіях, політтехнологом, фахівцем у центрах та установах, які здійснюють вивчення політичної ситуації, громадської думки та проведення передвиборчих кампаній та ін.

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки».

Спеціальність: 052 «Політологія».

Ступінь «Бакалавр»: термін навчання 4 роки (денна форма).

Документ про закінчення: Диплом бакалавра з політології.

Місія освітньої програми «Бакалавр з політології» – професійна підготовка висококваліфікованих політологів, політтехнологів, фахівців із проведення передвиборчих кампаній, помічників і консультантів народних депутатів та депутатів органів місцевого самоврядування, експертів із соціально-політичних питань та відповідальних кадрів для органів державного управління та місцевого самоврядування, викладачів соціально-політичних дисциплін у школах та коледжах.

Освітня програма реалізується кафедрою політології, соціології та гуманітарних наук

Завідувач кафедри

доктор політичних наук, професор

ЩЕДРОВА ГАЛИНА ПЕТРІВНА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БУКЛЕТ ознайомить вас із сферою професійної діяльності політолога, посадами, які може обіймати випускник, та основними навчальними дисциплінами, що викладаються.

Анотації навчальних дисциплін

Структура освітньої програми, освітні цілі та результати навчання відповідають Європейським стандартам якості вищої освіти та вимогам Болонської декларації.

Європейська якість освіти

Програма «Бакалавр із політології» в Університеті імені Альфреда Нобеля відповідає міжнародному стандарту ISO 9001:2008 "Системи управління якістю", що підтверджується відповідними Сертифікатами.

Унікальні пропозиції:

 • Участь у міжнародних програмах студентського обміну;
 • Можливість стажування та навчання у провідних політологічних центрах та на факультетах університетів зарубіжних країн;
 • Поглиблене вивчення англійської мови;
 • Вивчення окремих дисциплін англійською мовою (за бажанням);
 • Можливість отримати практичні навички політолога під час проходження практики в органах державної влади, місцевого самоврядування, політичних партіях та громадських організаціях тощо;
 • Можливість досконало оволодіти найсучаснішими інформаційними технологіями у комп’ютерних та мультимедійних класах.

Ми пропонуємо:

 • Диплом бакалавра з політології;
 • Викладання досвідченими науково-педагогічними кадрами: докторами та кандидатами наук, професорами та доцентами, які мають досвід практичної роботи за фахом, стажувалися у провідних зарубіжних університетах;
 • Майстер-класи з практичної політології, політичних технологій;
 • Активні методи навчання: виконання імітаційних вправ, аналіз політичної ситуації, проведення рольових та ділових ігор, воркшопів та участі у науково-практичних політологічних конференціях, роботу в науково-дослідній лабораторії кафедри тощо;
 • Опанування інформаційних систем шляхом використання найсучасніших програмних продуктів;
 • Поглиблене вивчення іноземних мов, передусім англійської;
 • Спеціалізовану бібліотеку, укомплектовану найновішими вітчизняними та іноземними виданнями;
 • Спортивний комплекс;
 • Медичний центр тощо.


Запрошуємо випускників шкіл, коледжів і технікумів усіх спеціальностей здобути сучасну освіту європейського рівня та диплом бакалавра з політології!


ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

На базі повної загальної середньої освіти (11 класів):

Для вступу подаються сертифікати ЗНО з предметів:

 • Українська мова і література,
 • Історія України,
 • Іноземна мова або математика

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СЛІД ПОДАТИ ДЛЯ ВСТУПУ

На базі повної загальної середньої освіти (11 класів):

 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (з додатком);
 • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року;
 • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки);
 • копія довідки про ідентифікаційний код;
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документи, що дають право на пільги (оригінал або завірена копія).


Консультації надаються

на кафедрі політології, соціології та гуманітарних наук

за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (Набережна Леніна), 18,

к. 3402, 3405, 3006

(час консультацій можна узгодити телефоном або електронною поштою, див. нижче)

За інформацією щодо проведення консультацій, умов вступу та навчання

запрошуємо звертатися:

Завідувач кафедри політології, соціології та гуманітарних наук

доктор політичних наук, професор Щедрова Галина Петрівна,

e-mail: dh.psh@duan.edu.ua,

тел. 050 254 22 80

Заступник завідувача

кандидат політичних наук, доцент Ключник Руслан Максимович

e-mail: nobelpolis@yandex.ru,

тел. 067 727 29 87

МИ ЧЕКАЄМО САМЕ НА ВАС!

Наша адреса:

м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (Набережна Леніна), 18

(056) 370-4-370 (приймальна комісія),

Офіційна сторінка кафедри політології, соціології та гуманітарних наук

Сайт Університету імені Альфреда Нобеля

vk.com/duan_info

www.facebook.com/duan.edu.ua

ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"

вул. Січеславська Набережна, 18 / Дніпро / Україна +380(56) 370-4-370 || +380(98) 138-44-80 || +380(50) 340-16-61 abit@duan.edu.ua